Natuurpunt

  • Gageleer steunt kleine netevallei (2021)                                                              

Kleine Netevallei te Lier. Foto Leo Vaes

We leerden Gageleer kennen én drinken op één van de edities van de Provinciale Natuurquiz van Natuurpunt afdeling De Wielewaal in de jaren ’90. We hadden de smaak direct te pakken en beseften … dit wordt een mooie én lekkere fondswervingsactie. De steun die we kregen van jullie werd vooral gebruikt om het deelreservaat Nazareth-Zuid aan te kopen, uit te breiden en te beheren. De bebording en bewegwijzering voor het educatief wandelpad dat gedeeltelijk bestaat uit een knuppelpad werd hiermee ook deels gefinancierd. Aangezien dit pad pal naast het stadscentrum van Lier ligt draagt dit bij tot de naambekendheid van NP en verhoogt dit het maatschappelijk draagvlak van onze vereniging. Proficiat met die 25 jaar!

Marc Vermylen
Voorzitter NP afd. De Wielewaal!

 

 

  • Weekendverblijven worden natuurreservaat winkels broek (2021)

Voormalig weekendverblijf. Foto Dirk Segers

In 2021 hebben we een stevige 3 ha kunnen aankopen. Twee akkers, waarvan we 4/5 gaan bebossen en een deeltje openhouden voor compostering van hooi. Drie vijvers en een broekbos, waar ook de illegale weekendhuisjes al zijn afgebroken. Eén van de vijvers is reeds aangeschuind; de twee grotere worden eveneens in 2023 stevig onder handen genomen, zodat het broekbos in de vallei van de Grote Kalie uitgebreid wordt.

De giften van Gageleer zijn optimaal gebruikt om de restfinanciering voor de aankopen  mee dicht te rijden.

Hartelijk dank

Dirk Segers, conservator

 

 

  • Sponsoring aankoop de kluis te zoersel (2020)

De Kluis Zoersel. Foto Paul Stryckers

  • Belangrijke uitbreiding reservaat winkels broek (2020)

Rietmoeras Winkels Broek Foto Dirk Segers

In 2020 hebben we 3.5 ha extra natuurgebied kunnen verwerven.

Een grote natte beemd die we verder spontaan laten verbossen te midden een groeiend doorstroommoeras.

Vier percelen met weekendhuisjes, coniferen en illegale vijvers: de huisjes en de coniferen zijn al weg, de vijvers zullen geherprofileerd worden in de zomer van 2023.

 

 

 

 

  • Akkerbeheer in tikkebroeken (2019)

Akkerbeheer Tikkebroeken. Foto Dirk Potters

Al meerdere jaren werken we (met succes) aan het omvormen van nieuw verworven landbouwpercelen tot akker-reservaatjes. De aankoop van dergelijke percelen is maar mogelijk met de bijkomende financiële ondersteuning door Gageleer. Ons belangrijkste doel is het uitbreiden van gunstige biotopen voor onze akkervogels.De geelgors is onze trots. Voor de bewerking van de grond konden we rekenen op de krachtige steun van voerman Marc Heymans met zijn ‘vos’ kleurige trekpaard.

 

 

 

 

Een greep uit de projecten  van Natuurpunt die Gageleer steunDE in 2016
  • Vagevuurwandeling

VAGEVUURWANDELINGOp zondag 16 oktober 2016 organiseert Natuurpunt De Torenvalk voor de 4de maal een natuur- en cultuurhistorische wandeling in de Vagevuurbossen te Wingene West-Vlaanderen.

Via een uniek wandeltraject kan je de schoonheid en de (natuur-)waarde van het gebied zien. Je komt in de Eendeputten, een bosreservaat met naast enkele vennen een flinke brok natte heide. Daarna wandel je door de Vagevuurbossen, een uniek Natura 2000 gebied gekenmerkt door monumentale beukendreven en enkele pareltjes heide.

In de Eendeputten groeit er volop gagel, in de Middeleeuwen was deze zeldzame aromatische struik de grondstof van de Heren van Gruuthuze voor het brouwen van bier. Enkel in het biobier Gageleer kan je momenteel nog de uitzonderlijke smaak van gagel proeven. Dit bier wordt op het einde van de wandeling geschonken in het gelegenheidscafé.

Je kunt de wandeling starten tussen 13u en 14u30 Reigerlostraat Beernem ter hoogte van parking Aanwijs: 1,5km van de E40 afrit nr. 10 Beernem (richting Wingene).

Meer info vind je op de website De Torenvalk.

 

  • Den Rooy in Meerle

DEN ROOY IN MEERLENatuurpunt kocht in april 2015 natuur- en bosgebied aan in Meerle (Hoogstraten). Het natuurgebied Den Rooy is 42 ha groot en bestaat uit beemden, een hoogveenrelict, broekbos en vooral veel bos met prachtige, grote bomen.

Den Rooy hoorde in de 19de eeuw toe aan de familie Voortman, industriëlen uit het Gentse, die de woeste heidegronden omvormden tot bossen, akkers en weilanden. Vrijwilligers van Natuurpunt Markvallei steken er nu wekelijks de handen uit de mouwen om er beheerswerken uit te voeren, een zeiswerkgroep zag het leven en er wordt naarstig gewerkt aan de openstelling.

Vanaf 9 oktober 2016 mag iedereen komen wandelen op het uitgestippelde wandelpad. De feestelijke opening krijgt van Gageleer een welgekomen duwtje in de rug.

Meer info vind je op de website van Natuurpunt Markvallei.

 

  • Grote Vlinderweekend

A3 affiche vlinderweekend 2016

Gageleer steunt dit jaar voor de tweede maal op rij het Grote Vlinderweekend van Natuurpunt.
Op 6 & 7 augustus 2016 tellen we opnieuw de vlinders in onze tuin.

In 2015 hebben in totaal 12.087 mensen 8374 tellingen ingestuurd!
Na controle blijkt dat onze tellers 52 soorten gezien hebben, met een totaal van 135.741 vlinders.

Met het grootste vlinderonderzoek in Vlaanderen kan Natuurpunt heel wat gegevens verzamelen over de kleurrijke bezoekers in onze tuin en kunnen we hun toestand beter opvolgen.

 

 

 

 

 

Meer info vind je op de website van Natuurpunt.