Disclaimer

Algemeen

Deze website en al zijn gegevens zijn eigendom van Gageleer cvba-so, Heerestraat 55, 2360 Oud-Turnhout.

De gegevens op deze website worden met zorg samengesteld op basis van goede bronnen en referenties. Gageleer cvba-so is niet aansprakelijk voor het gebruik van de informatie op deze website.

Citeren mag, mits bronvermelding. Elk commercieel of professioneel gebruik van enige informatie op deze website is uitdrukkelijk uitgesloten zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Gageleer cvba-so.

Links

Links naar de Gageleer website

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de Gageleer website. De webpagina waarop de link staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Gageleer website moet duidelijk zichtbaar zijn.

Links naar websites beheerd door derden

De Gageleer website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Gageleer cvba-so controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Zij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Gageleer cvba-so en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Gageleer cvba-so de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

Aansprakelijkheid van Gageleer cvba-so

De informatie op de Gageleer website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Gageleer cvba-so streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Gageleer cvba-so hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.